You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

arjo-sara flex.jpg

Plejemodtagerhåndtering

Plejemodtagerhåndtering: Hvad har vi fundet frem til?

I standarden ISO/TR 12296:2012 defineres plejemodtagerhåndtering som "enhver aktivitet, der kræver kraftanvendelse for at skubbe, trække, løfte, sænke, forflytte eller på anden måde flytte eller støtte en person eller en kropsdel ..." Vi tror på, at plejemodtagerhåndtering er langt mere end bare dét. Vi ved, at det er en afgørende vigtig del af vejen frem mod trivsel.

Plejemodtagerhåndtering handler ikke kun om at muliggøre sikre forhold; det handler også om at hjælpe plejemodtagerne med at føle sig mere sikre. Plejemodtagerhåndtering er mere end bare end del af en robust rehabiliteringsproces; det kan give plejemodtagerne mod på at håndtere unikke udfordringer med værdighed og selvtillid. Det handler om at se længere end effektiviteten og også fokusere på at sikre, at plejepersonalet har den tid, de har brug for, til at kunne pleje og give omsorg til plejemodtagerne.

Vi tror på, at det er de afgørende elementer i pleje af høj kvalitet. Og efter årtiers førstehåndsoplevelser er det ikke længere bare noget, vi tror. Vi ved, at det er rigtigt.

I dag leverer vi plejemodtagerhåndtering via integrerede løsninger, der er nemme at bruge og nemme at skaffe. De bidrager til at sørge for sikre og effektive arbejdsmiljøer for plejepersonalet, samtidig med at de hjælper plejemodtagerne med at føle sig sikre, godt tilpas og værdige.

Arbejdsskader

Det er ikke altid nemt at yde den bedst mulige pleje. Uden de rigtige løsninger kan det indebære en risiko for både plejepersonalet og plejemodtageren. Specielt manuelle forflytninger kan udsætte plejepersonalet for risiko for alvorlige og langvarige skader.

Få mere at vide