You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Bruseleje

En fagfællebedømt undersøgelse har vist mindre posturalt stress, når der arbejdes med Carevo, sammenlignet med et traditionelt højt-lavt bruseleje.

En laboratorieundersøgelse sammenlignede Carevo med et traditionelt højt-lavt bruseleje for at afgøre, om der er en forskel mellem de to i den statiske belastning på plejepersonalets muskuloskeletale system (Knibbe et al. 2013).

  • En forbedring på 10,2 % i mængden af tid, som plejepersonalet brugte med en neutral (eller sikker) rygholdning
  • En forbedring på 3 % i mængden af tid, som plejepersonalet brugte med en ikke-bøjet, ikke-snoet rygholdning
  • En forbedring på 9,4 % i mængden af tid, som plejepersonalet brugte med en neutral (eller sikker) halsholdning
  • Plejepersonalet brugte også en betydeligt højere procentdel af tiden på at arbejde ved den midterste del af lejet og brugte mere tid med en neutral rygholdning – en reduktion i statisk belastning på 13,4 %

En sammenligning med tidligere undersøgelser om postural belastning og effektivitet ved badning og brusebadning af plejemodtagere (Knibbe et al. 1996) indikerer en forbedring i tid, der bruges i en sikker stilling, på 19 %, når man anvender Carevo frem for at vaske plejemodtageren i et højt-lavt leje.

Konklusioner Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor der observeres bedre arbejdsstillinger ved brug af Carevo:

  • Den midterste kurve på lejet øger det område, hvor plejepersonale kan arbejde i acceptable arbejdsstillinger.
  • Håndtagene kan forbedre rullende forflytninger, da plejemodtageren (hvis vedkommende er i stand til det) kan trække i dem og dermed gøre bevægelsen nemmere. Dette stimulerer plejemodtagersamarbejde og reducerer muskuloskeletal belastning for plejepersonalet.
  • Hovedgærdet på Carevo kan hæves – det betyder, at hårvask eller andre aktiviteter omkring dette område kan udføres i en mere ergonomisk arbejdsstilling.
  • Den bløde del i midten af Carevos lejemadras (komfortzonen) er placeret, hvor plejemodtageren er tungest, hvilket forhindrer, at plejemodtageren glider ned af lejet, og vending gøres nemmere.

Læs hele artiklen – Knibbe et al, How Smart is the Carevo? Results of a Study on a New Shower Trolley Generation; The Ergonomics Open Journal 2013, 6, 1-5.