You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Sammenfatning af klinisk evidens

Selvom IPC (intermitterende pneumatisk kompression) kan anvendes på tværs af et bredt spektrum af kliniske specialer, er der nogle specifikke indikationer, hvor IPC er specielt nyttig.

Følgende resuméer præsenterer den evidens, der understøtter IPC som en effektiv metode til forebyggelse af DVT (dyb venetrombose).

Klik på nedenstående link for at downloade resuméer af klinisk dokumentation.

  • Klinisk evidensdokument
    Et omfattende resumé af forekomst, patologi og forebyggelse af VTE (venøs tromboemboli).

Vigtigheden af DVT-forebyggelse hos: