You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Klinisk og økonomisk dokumentation

Det er bevist, at IPC (intermitterende pneumatisk kompression) er en meget sikker og effektiv metode til fremme af plejemodtagerens velbefindende ved at reducere de umiddelbare og langsigtede omkostninger, der er forbundet med DVT (dyb venetrombose).

Flere oplysninger om forebyggelse af VTE

Arjos kliniske evidensdokument præsenterer et udførligt resumé af den vigtigste kliniske og økonomiske dokumentation.

De dækkede emner er bl.a.:

  • Den globale effekt af VTE (venøs tromboemboli)
  • VTE's patofysiologi
  • Risici iht. hvert enkelt klinisk speciale
  • IPC (intermitterende pneumatisk kompression) – handlingsmåde
  • Sammenfatning af konsensusretningslinjer
  • En omfattende liste over de vigtigste laboratoriestudier, kliniske studier og sikkerhedsmæssige studier vedrørende Flowtron™ IPC-apparater
  • Komplet referenceliste

Download

Klik her for at downloade Arjos kliniske dokumentationsbrochure

Brochure om klinisk dokumentation