You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Venøs tromboemboli (VTE)

Forstå venøs tromboemboli (VTE)

En almindelig komplikation ved længerevarende immobilitet

Alle kan udvikle venøs tromboemboli (VTE), uanset alder, køn og etnicitet. Det er ofte resultatet af en længerevarende periode med immobilitet og kan dukke op uden varsel, men med potentielt livstruende resultater.

Venøs tromboemboli (VTE)

En global udfordring for plejemiljøer.

VTE er en alvorlig og udbredt klinisk udfordring:

  • Der er 10 millioner tilfælde af VTE over hele verden hvert år. 1 Alligevel er VTE-relaterede dødsfald en stort set udokumenteret sygdomstilstand – som kan forhindres.
  • VTE er ansvarlig for flere dødsfald i Europa end brystkræft, prostatakræft, HIV/AIDS og trafikulykker til sammen2.
  • Omkring 30 % af patienterne vil dø inden for 30 dage med VTE, mens 25 % af uventede dødsfald hos hospitalsindlagte diagnosticeres med PE ved obduktion3.
  • Omkring 1/3 af patienter med DVT udvikler post-thrombotisk syndrom og oplever hævelse og smerter 3, og hos mange (25 %)4 forbindes den resulterende kroniske sårdannelse med betydelige løbende behandlingsudgifter5.
  • I USA bruges der hvert år op mod 19,1 milliarder USD på behandling af langvarige komplikationer efter VTE.
products1.jpg

Forebyggelse af VTE

Sørg for sikker og effektiv VTE-forebyggelse hos plejemodtagerne. Vi tilbyder et omfattende udvalg af pumper og manchetter til forebyggelse af VTE, som sikrer, at I kan levere sikker og pålidelig VTE-forebyggelse til jeres mest sårbare plejemodtagere.

Læs mere om vores produkter

Referencer:

1. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15. Hentet fra: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.

2. Cohen AT, Agnelli A, Anderson FA et al. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.

3. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE et al. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010; 38(4): S495-501 

4. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. Leg ulcer etiology - a cross sectional population study. J Vasc Surg. 1991; 14: 557-64 cited in Nicolaides A, Fareed J, Kakkar A et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism - International Consensus Statement. International Angiology. 2013; 32(2): 111-260

5. Ruppert A, Steinle T, Lees M. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011; 14(1): 65-74

6. Mahan CE, Borrego ME, Woershing AL et al. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291-302.