You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight™

Positive Eight

Pleje på hospitaler – Positive Eight: tilstrækkelig plads, korrekte hjælpemidler og korrekte arbejdsteknikker

  1. Kerneforudsætningerne giver bedre tidlig mobilisering af plejemodtagere
  2. Forbedringer af vitale kropsfunktioner såsom hjerte, lunger, cirkulation, hud og bevægeapparat.
  3. Færre komplikationer forårsaget af nedsat mobilitet såsom tryksår, trombose, neuromuskulære lidelser, nedsat lungefunktion, urinvejsinfektioner og risiko for fald.
  4. Forbedret restitutionsfrekvens og livskvalitet for plejemodtagerne Kortere længde af hospitalsophold
  5. Reduceret behov for assistance grundet mere mobile, mindre afhængige plejemodtagere
  6. Reduceret belastning af personalet, hvilket resulterer i færre arbejdsskader, giver større produktivitet
  7. Bedre fysisk og psykologisk velbefindende hos plejepersonalet vil forbedre fastholdelsesraten takket være mindre sygefravær og personaleudskiftning
  8. Bedre plejekvalitetsresultater, der medfører bedre økonomiske resultater for hospitalet