This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Emma

Denne plejemodtager er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter uafhængigt eller aktivt at bidrage til dem.


Assistance vil, hvis den ydes uden særlige forholdsregler, føre til risiko for fysisk overbelastning af plejepersonalet. Der bør anvendes hjælpemidler, der kan reducere denne risiko. Denne plejemodtager er ude af stand til at bidrage aktivt til bevægelsen.

I Emmas tilfælde anses det ikke længere for vigtigt, at hun stimuleres til at bidrage til bevægelsen og blive aktiv eller opretholde aktiviteten. I nogle tilfælde, såsom med plejemodtagere i de sidste stadier af kræft eller Alzheimers demens, kan det aktive bidrag endda skulle undgås eller kan være uønsket. Dog kan visse plejemodtagere, der vælger at spare på deres energi til besøgende og forblive passive under plejeprocessen, også høre til denne gruppe.

At fremme eller stimulere mobilitet og aktivere plejemodtageren er ikke længere primære mål i plejemodtagerens plejeplan. At give optimal pleje og/eller forhindre komplikationer på grund af immobilitet, f.eks. via god hudpleje, har større prioritet. Emma forflyttes ved hjælp af hjælpemidler såsom en sejllift og/eller glideløsninger i sengen.

Målet er at undgå komplikationer som følge af langvarigt sengeleje og sørge for, at hun har det så komfortabelt som muligt.

Kendetegn:

  • Er næsten konstant sengeliggende og kan kun sidde op i en særlig stol.
  • Altid afhængig af plejepersonalet.
  • Stor risiko for dynamisk og statisk overbelastning af plejepersonalet, når der ikke benyttes passende hjælpemidler.
  • Stimulering af funktionel mobilitet er ikke et primært mål.