You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Carl

Denne plejemodtager er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter uden hjælp, men er i stand til at bidrage til handlingerne eller udføre dele af handlingerne selvstændigt.

arjo-indsigt-mobility-gallery-carlDenne plejemodtager er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter uden hjælp, men er i stand til at bidrage til handlingerne eller udføre dele af handlingerne selvstændigt.

Assistancen vil, hvis den leveres uden særlige forholdsregler, føre til en risiko for fysisk overbelastning af plejepersonalet. Den resulterende belastning for plejepersonalet ville overskride de sikre grænser for manuel håndtering eller statiske belastninger. I disse tilfælde bør der anvendes hjælpemidler, der forhindrer plejepersonalet i at blive udsat for farlige belastningsniveauer.

Disse plejemodtagere er dog i stand til at bidrage aktivt til bevægelse, og det er vigtigt, at de opretholder eller forbedrer denne kapacitet i videst muligt omfang. Den assistance, som Carl har brug for, kan omfatte forflytninger ved hjælp af en stående og hævende støtte. Det er vigtigt at stimulere Carls resterende kapacitet og bremse forværringen af hans mobilitet.

Kendetegn:

  • Kan bære nogen vægt på mindst ét ben.  Sidder ofte i kørestol og har nogen stabilitet i kroppen
  • Afhængig af plejepersonalet i mange situationer
  • Risiko for dynamisk og statisk overbelastning af plejepersonale, når der ikke benyttes passende hjælpemidler
  • Stimulering af den funktionelle mobilitet er meget vigtigt