You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Barbara

Denne plejemodtager er delvist i stand til at udføre daglige aktiviteter uafhængigt, og den hjælp, hun har brug for, er generelt ikke fysisk krævende for plejepersonalet.

Hjælpen kan bestå af verbal støtte, feedback eller instruktioner, men det kan også være nødvendigt med let fysisk assistance. Denne assistance kan ydes i kombination med mindre hjælpemidler (ganghjælpemidler, støtter eller greb og håndtag) eller ved tilpasning af plejemodtagerens omgivelser. Barbaras resterende kapacitet bør stimuleres.Mobility Gallery Barbara

Kendetegn: 

  • Kan støtte sig selv til en vis grad og benytter gangstativ eller lignende
  • Er afhængig af plejepersonale i visse situationer.
  • Sædvanligvis uden risiko for dynamisk overbelastning af plejepersonalet. Risiko for statisk overbelastning kan stadig forekomme, hvis der ikke benyttes passende hjælpemidler
  • Stimulering af den funktionelle mobilitet er meget vigtigt