You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Albert

Denne plejemodtager er i stand til at udføre daglige aktiviteter selvstændigt uden hjælp fra en anden person.

arjo-indsigt-mobility-gallery-albert

Plejemodtageren kan have brug for særlige hjælpemidler eller særligt udstyr. Generelt er der ingen risiko for fysisk overbelastning af plejepersonalet. Albert skal overvåges omhyggeligt.

Kendetegn:

  • Ambulant, men benytter muligvis en stok som støtte
  • Uafhængig, kan vaske sig selv og klæde sig på
  • Sædvanligvis ingen risiko for dynamisk eller statisk overbelastning af plejepersonale
  • Stimulering af den funktionelle mobilitet er meget vigtigt