This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

arjo-elderly-patient-nurse-2135x600.jpg

Positive Eight™

Positive Eight

Langvarig pleje og omsorg – Positive Eight: tilstrækkelig plads, korrekte hjælpemidler og korrekte arbejdsteknikker

  1. Forbedringer af vitale kropsfunktioner såsom hjerte, lunger, cirkulation, hud og bevægeapparat.
  2. Tilstande forårsaget af nedsat mobilitet såsom tryksår, trombose, pneumoni, inkontinens, svimmelhed
  3. Kerneforudsætningerne er at bidrage til opretholdelse af plejemodtagerens mobilitet og reducere risikoen for faldulykker
  4. Mere mobile beboere har større evne og uafhængighed, hvilket er lig med bedre selvværd, tilfredshed og livskvalitet hos plejemodtagerne
  5. Reduceret behov for assistance takket være mere mobile, mindre afhængige plejemodtagere
  6. Reduceret belastning på plejepersonalet, hvilket resulterer i færre arbejdsskader.
  7. Bedre fysisk og psykologisk velbefindende hos plejepersonalet vil forbedre produktiviteten og fastholdelsesraten takket være mindre sygefravær og personaleudskiftning.
  8. Bedre plejekvalitet giver bedre resultater og færre omkostninger, hvilket forbedrer institutionens økonomiske resultater.