Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Pleje på hospitaler / Positive Eight
arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Positive Eight™

Positive Eight

Pleje på hospitaler – Positive Eight: tilstrækkelig plads, korrekte hjælpemidler og korrekte arbejdsteknikker

  1. Kerneforudsætningerne giver bedre tidlig mobilisering af plejemodtagere
  2. Forbedringer af vitale kropsfunktioner såsom hjerte, lunger, cirkulation, hud og bevægeapparat.
  3. Færre komplikationer forårsaget af nedsat mobilitet såsom tryksår, trombose, neuromuskulære lidelser, nedsat lungefunktion, urinvejsinfektioner og risiko for fald.
  4. Forbedret restitutionsfrekvens og livskvalitet for plejemodtagerne Kortere længde af hospitalsophold
  5. Reduceret behov for assistance grundet mere mobile, mindre afhængige plejemodtagere
  6. Reduceret belastning af personalet, hvilket resulterer i færre arbejdsskader, giver større produktivitet
  7. Bedre fysisk og psykologisk velbefindende hos plejepersonalet vil forbedre fastholdelsesraten takket være mindre sygefravær og personaleudskiftning
  8. Bedre plejekvalitetsresultater, der medfører bedre økonomiske resultater for hospitalet