arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Positive Eight

Positive Eight

Filozofie Positive Eight Arjo

Filozofie Positive Eight vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince.
Naší snahou je poskytovat pečovatelským zařízením správné nástroje a pomůcky k tomu, aby mohla pracovat v duchu filozofie Positive Eight a aby zajistila:

  • Používání osvědčených ošetřovatelských technik.
  • Vytvoření pracovního prostředí podporujícího efektivní ošetřovatelské postupy.
  • Poskytování správných pomůcek přispívajících k mobilitě klientů a k omezení pracovních úrazů ošetřujícího personálu.