You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pročtěte si příběhy pacientů, rodinných příslušníků, ošetřovatelů a zdravotnických profesionálů z celého světa

Každý ošetřovatel má příslib naděje. Poslechněte si některé jejich příběhy.

Víc než jen povolání. Vášeň pro péči

Ve společnosti Arjo pracujeme na tom, aby profesionálové pracující napříč všemi oblastmi poskytování péče mohli dostát svým slibům: zlepšovat každodenní život lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Poslechněte si některé jejich příběhy.

Vůle zvítězit

Pracujeme na tom, abychom zlepšovali každodenní život lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Seznamte se s Peterem, vítězem z paralympiády, a poslechněte si o jeho zkušenostech s dekubity a o tom, jak překonal své zranění, aby vyhrál v Riu.

Přečíst celý článek