You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vzdělávání

Přerušovaná pneumatická komprese (PPK) představuje bezpečnou a účinnou metodu prevence žilního tromboembolismu (VTE).

Metodu je možné používat samostatně nebo v kombinaci s dalšími preventivními postupy. Mimoto, PPK představuje ideální řešení pro 19 % nemocničních pacientů s vysokým rizikem krvácení, u nichž je kontraindikováno použití antikoagulancií (1).

Přerušovaná pneumatická komprese (PPK) se uplatňuje pomocí bandáží pro použití na lýtku, stehně nebo na chodidle. Tyto bandáže, které jsou určeny k použití pro jediného pacienta, jsou periodicky nafukovány pneumatickým čerpadlem, které tak na nohu působí jemným přerušovaným tlakem.

Na rozdíl od farmakologických metod zmírňuje přerušovaná pneumatická komprese (PPK) dva z rizikových faktorů spojovaných se vznikem žilního tromboembolismu (VTE): žilní stázu a hyperkoagulaci.

 Metoda PPK nejen zlepšuje tok krve v končetině, ale také způsobuje měřitelný antitrombotický a fibrinolytický účinek (2). Tyto fyzické a biochemické reakce jsou podobné reakcím pozorovaným během stlačování cév v lýtkových svalech a plantárních cév (v dolní části nohy) během aktivity, jakou je např. chůze. Zvláště užitečné jsou při léčení pacientů, u nichž není časná mobilizace možná.

Podrobný rozbor režimu účinku a dalších důkazů najdete v dokumentu společnosti Arjo shrnujícím klinické poznatky týkající se hluboké žilní trombózy (HŽT).

Reference

1 Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F a kol. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387–394.

2 Chen A, Frangos S, Kilaru S a kol. Intermittent pneumatic compression devices – physiological mechanisms of action. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2001; 21: 383–392.