You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické příručky

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici relativně jednoduchá a účinná opatření pro prevenci žilního tromboembolismu (VTE) a zlepšení životních podmínek pacientů, byla formou zkoumání sekundárních pramenů a na základě shody odborníků (1–7) vypracována celá řada národních a mezinárodních přehledů doporučovaných postupů a technických příruček.

Tyto dokumenty uznávají, že zařízení využívající přerušovanou pneumatickou kompresi (PPK), například Flowtron®, disponují robustními důkazy o tom, že pro široké spektrum pacientů představují bezpečnou a účinnou možnost léčby.

Všeobecná shoda naznačuje

 • Metoda PPK je účinná jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími formami profylaxe. 
 • Vzhledem k tomu, že nezvyšuje riziko krvácení, je zvláště užitečná v případě pacientů, u nichž představuje použití antikoagulancií riziko nebo je kontraindikováno (4). 

Specifické indikace

 • Metoda PPK je účinnější než antiembolické punčochy v případech, kdy je kontraindikováno použití antikoagulancií [5].
 • Snižuje riziko asymptomatické HŽT (6).

Nezávislé technické posouzení

 • Metoda PPK je obecně účinná, ale nebylo prokázáno, že existuje pouze jedna nejlepší metoda či zařízení PPK. Výběr zařízení by měl vycházet z faktorů, jako jsou pohodlí, bezpečnost a snadné použití. V letech 2007 a 2009 získal nejvyšší celkové hodnocení prostředek Flowtron Universal (7).

Reference

 1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 92 Venous thromboembolism: Reducing the risk. http://www.nice.org.uk/CG092.
 2. National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the prevention of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to Australian hospitals. Melbourne: National Health and Medical Research Council. 2009 http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp115
 3. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF a kol. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8. vydání). Chest. 2008; 133 (6 dod.): 381S–453S.
 4. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387–394.
 5. Australia and New Zealand Working Party on the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. Prevention of venous thromboembolism best practice guidelines for Australia and New Zealand, 4. vyd. Health Education and Management Innovations, Sydney. 2007
 6. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK a kol. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). Int Angiol. 2006; 25: 101–161. 
 7. ECRI Institute. Intermittent pneumatic compression device evaluation. Health Devices. USA. 2007; 36(6): 177–204.