You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Souhrny klinických důkazů

Přestože lze přerušovanou pneumatickou kompresi (PPK) využít v širokém spektru klinických případů, existují určité speciální indikace, pro něž je metoda PPK zvláště užitečná.

Následující shrnutí předkládá důkazy podporující PPK jako účinnou metodu prevence hluboké žilní trombózy (HŽT).

Klikněte na následující odkazy a stáhněte si souhrny klinických důkazů.

Význam prevence HŽT u: