You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické a ekonomické důkazy

Prokazuje se, že přerušovaná pneumatická komprese (PPK) představuje velmi bezpečnou a účinnou metodu napomáhající zlepšení stavu pacienta, protože snižuje okamžité i dlouhodobé náklady spojené s hlubokou žilní trombózou (HŽT).

Více o prevenci VTE

Dokument společnosti Arjo shrnující klinické důkazy prezentuje komplexní shrnutí klíčových klinických a ekonomických důkazů.

Zabývá se mimo jiné těmito tématy:

  • Globální dopady žilního tromboembolismu (VTE).
  • Patofyziologie VTE.
  • Rizika podle jednotlivých klinických specializací.
  • Přerušovaná pneumatická komprese (PPK) – způsob účinku.
  • Shrnutí konsenzuálních pokynů.
  • Obšírný seznam základních laboratorních, klinických a bezpečnostních studií týkajících se zařízení PPK Flowtron™.
  • Kompletní seznam literatury.

Stáhnout

Chcete-li si stáhnout brožuru společnosti Arjo týkající se klinických důkazů, klikněte sem.

Brožura týkající se klinických důkazů