You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pokyny pro ošetřovatele

HŽT (hluboká žilní trombóza nebo ucpání cév v nohou) představuje běžný a poměrně závažný stav, který každoročně na celém světě postihuje miliony lidí. Dobrou zprávou je, že tomuto stavu lze relativně snadno předcházet vhodnými lékařskými postupy a preventivními opatřeními.

Proč představuje HŽT takový problém?

HŽT je nepříjemný a bolestivý stav, obvykle se objevuje v oblasti lýtka nebo stehna a hrozí potenciálně závažnými komplikacemi. Pokud se fragment krevní sraženiny oddělí a dostane se do plic (plicní embolie, PE), mohou být důsledky fatální. PE představuje nejčastější příčinu neočekávaných úmrtí hospitalizovaných pacientů.

I jednoduchý případ HŽT vede až u 50 % pacientů k dlouhodobým komplikacím, včetně chronických bércových vředů, které se vůbec nemusí zahojit [1].

Proč dochází k HŽT?

V důsledku operace nebo nemoci může dojít k tomu, že se krev zahustí a stane se „lepivější“. Jedná se o přirozenou reakci organizmu, kterou chce zajistit, aby tělo z ran nebo zanícených míst příliš nekrvácelo. Na druhou stranu tato reakce těla též podporuje tvorbu sraženin v hlubokých žilách v nohou. Pokud jste méně mobilní, zpomaluje se oběh krve v nohou, což může také podporovat tvorbu sraženin. Právě proto je po operaci nebo nemoci tak důležitá časná rehabilitace zaměřená na mobilitu.

Kdo je ohrožen?

Někteří lidé mohou být vůči HŽT náchylnější – například lidé hospitalizovaní po chirurgickém zákroku, nepohyblivé osoby nebo lidé s určitými genetickými dispozicemi, stát se to však může každému.

Co mohu dělat, chci-li se vyhnout HŽT?

Hlavní preventivní opatření se soustředí na zachování cirkulace krve; i když nemůžete chodit, existují další věci, které můžete dělat a které vám pomohou. Je však důležité se napřed poradit se svým lékařem, který vám poradí vhodná cvičení.

Hluboké dýchání. To vám pomůže dostat více krve do oblasti hrudníku, což (kromě dalších příznivých účinků) napomáhá lepší cirkulaci krve. 

Zvýšená poloha nohou. Gravitace pomůže, aby krev snadněji odtékala z nohou, když si nohy umístíte na podnožku nebo když máte na lůžku oblast nohou mírně přizvednutou. 

Cvičení nohou. Tato cvičení můžete provádět, když jste na lůžku nebo když sedíte v křesle, obvykle se opakují několikrát za hodinu. Je důležité, abyste začali vstávat a chodit, co nejdříve to je možné.

Váš lékař vám též může předepsat léky (podávané jako tablety nebo injekčně), které snižují srážlivost krve a/nebo vám může poskytnout speciální elastické nebo nafukovací punčochy.

Další informace naleznete v sekci možností léčby [odkaz na stránku], případně si stáhněte informační leták společnosti Arjo pro pacienty.

Reference

1. Kahn SR, Solymoss S, Lamping DL a kol. "Long-term Outcomes After Deep Vein Thrombosis: Postphlebitic Syndrome and Quality of Life." J Gen Intern Med. 2000; 15(6): 425–429.