You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informace pro pacienty

V závislosti na rizikových faktorech, povaze operace či onemocnění nebo schopnosti chůze je možné realizovat jeden či více následujících obvyklých léčebných zásahů.

  • Speciální ponožky/punčochy (antiembolické punčochy) představují elastické zdravotní punčochy, které mohou sahat přes lýtko nebo až na stehno a jež se obvykle předepisují ke zlepšení cirkulace krve v dolních končetinách. Je zásadně důležité používat je správně, aby nezpůsobovaly další rizika. 
  • Zařízení využívající metodu přerušované pneumatické komprese (PPK) napodobují pozitivní účinky chůze tím, že pomáhají aktivně vytlačovat krev z nohou k srdci. Speciální bandáž, která se umístí na nohy nebo chodidla, se připojí ke stroji, který nohy masíruje tím, že určité sekce bandáže nafukuje. Toto zařízení se obvykle používá až do doby, kdy se zlepší mobilita pacienta.
  • Pacientům je též možné předepsat léky podávané ve formě tablet nebo injekce, která snižuje srážení krve (koagulaci). Tato léčiva se označují jako antikoagulancia a podobně jako mnoho dalších léčiv mohou mít vedlejší účinky, na něž je třeba si dávat pozor. Nechte si vše vysvětlit od sestry nebo lékaře. Nejobvyklejší druhy antikoagulancií jsou:
  • Heparin, který se vpravuje pomocí malé injekce pod kůži. 
  • Nízká dávka aspirinu, která snižuje „lepkavost“ krve a předchází vzniku sraženin, pokud se užívá aspirin pravidelně ve velmi malém množství.

Pokud máte jakékoli obavy ohledně ohrožení HŽT během pobytu v nemocnici, obraťte se na svého lékaře.

Chcete-li získat podrobnější informace například o příčinách a rizikových faktorech spojených s HŽT, stáhněte si Informační leták společnosti Arjo pro pacienty.