You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informace pro pacienty a ošetřovatele

HŽT (hluboká žilní trombóza nebo ucpání cév v nohou) představuje běžný a poměrně závažný stav, který každoročně na celém světě postihuje miliony lidí. Dobrou zprávou je, že tomuto stavu lze relativně snadno předcházet vhodnými lékařskými postupy a preventivními opatřeními.

Proč představuje HŽT takový problém?

HŽT je nepříjemný a bolestivý stav, obvykle se objevuje v oblasti lýtka nebo stehna a hrozí potenciálně závažnými komplikacemi. Pokud se fragment krevní sraženiny oddělí a dostane se do plic (plicní embolie, PE), mohou být důsledky fatální. PE představuje nejčastější příčinu neočekávaných úmrtí hospitalizovaných pacientů. I jednoduchý případ HŽT může až u 50 % pacientů vést k dlouhodobým komplikacím, včetně chronických bércových vředů, které se vůbec nemusí zahojit [1].

Proč dochází k HŽT?

V důsledku operace nebo nemoci může dojít k tomu, že se krev zahustí a stane se „lepivější“. Jedná se o přirozenou reakci organizmu, kterou chce zajistit, aby tělo z ran nebo zanícených míst příliš nekrvácelo. Na druhou stranu tato reakce těla též podporuje tvorbu sraženin v hlubokých žilách v nohou. Pokud jste méně mobilní, zpomaluje se oběh krve v nohou, což může také podporovat tvorbu sraženin. Právě proto je po operaci nebo nemoci tak důležitá časná rehabilitace zaměřená na mobilitu.

Kdo je ohrožen?

Někteří lidé mohou být vůči HŽT náchylnější – například lidé hospitalizovaní po chirurgickém zákroku, nepohyblivé osoby nebo lidé s určitými genetickými dispozicemi. Stát se to však může komukoli.

 Pokud si chcete uložit tyto informace, abyste o nich mohli diskutovat se svým zdravotnickým týmem, stáhněte si zde leták společnosti Arjo s informacemi pro klienty/pacienty.

Reference

1. Kahn SR, Solymoss S, Lamping DL a kol. “Long-term Outcomes After Deep Vein Thrombosis: Postphlebitic Syndrome and Quality of Life.” J Gen Intern Med. 2000; 15(6): 425–429.