You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Časté dotazy z oblasti klinické praxe

Tato sekce zahrnuje výběr konkrétních otázek z oblasti klinické praxe, které mohou vyvstat při každodenním používání systémů přerušované pneumatické komprese (PPK) Flowtron®.

Pokud používáte zařízení PPK Flowtron poprvé, najdete možná odpověď na své otázky v následujících dokumentech, které si můžete stáhnout.

Tyto odpovědi na časté dotazy uvádíme výhradně pro informační a orientační účely. Není možné jimi nahradit komplexní posouzení pacienta. Primární musí být váš klinický úsudek. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyžádejte si před použitím výrobku radu od lékaře specialisty a/nebo od místní pobočky společnosti Arjo.

Ot.: Existuje nějaká souvislost mezi používáním metody přerušované pneumatické komprese (PPK) a vývojem syndromu kompartmentu u klientů/pacientů?

Ot.: Proč je systém Flowtron® kontraindikován u lidí s akutní hlubokou žilní trombózou (HŽT)?

Ot.: Je možné zařízení PPK Flowtron používat u dětských pacientů?

Ot.: Zařízení související s dekubity, jejich patologií a prevencí.

Ot.: Je možné po operaci kolene použít bandáž na lýtko okamžitě po zákroku (i v případě, že koleno není v obvazech)?

Ot.: Mohou systém Flowtron používat lidé, kteří mají v anamnéze plicní embolii (PE)?

Ot.: Co máme dělat, když jsou standardní bandáže pro pacienty s velkými končetinami příliš malé? Je možné spojit dvě bandáže a vytvořit tak jednu velkou?

Ot.: Je možné systém Flowtron používat u pacientů, kteří byli operováni v Lloyd-Daviesově nebo litotomické poloze?

Ot.: Je možné po období nepoužívání znovu použít bandáže Flowtron a obnovit léčbu bez rizika vzniku HŽT?

Ot.: Má při použití systému Flowtron poloha v sedě negativní dopad na žilní návrat?

Ot.: Je stehenní komprese v případě bariatrických klientů/pacientů účinnější?

Ot.: Je možné systém Flowtron používat u pacientů s žilním filtrem?

Ot.: Použití metody PPK v případě ortopedického chirurgického zákroku.

Ot.: Je možné bandáž PPK Flowtron čistit?