You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Žilní tromboembolismus (VTE)

Porozumění žilnímu tromboembolismu (VTE)

Běžná komplikace provázející delší imobilitu

Žilní tromboembolismus (VTE) se může vyvinout u kohokoli, bez ohledu na věk, pohlaví či etnický původ. Často se jedná o výsledek delší imobility a může se objevit prakticky bez varování, jeho důsledky však mohou znamenat ohrožení života.

Žilní tromboembolismus (VTE)

Celosvětová výzva pro ošetřovatelská prostředí.

VTE představuje závažnou a velmi rozšířenou klinickou výzvu:

  • Každý rok je zaznamenáno 10 milionů případů VTE1, úmrtí související s VTE jsou do značné míry nedokumentovaná, ale lze jim předcházet.
  • VTE má v Evropě na svědomí více úmrtí než rakovina prsu, prostaty, AIDS a dopravní nehody dohromady2.
  • Přibližně 30 % pacientů zemře do 30 dnů od výskytu VTE a u dalších 25 % náhlých úmrtí hospitalizovaných pacientů je při následné pitvě diagnostikována PE3.
  • Asi u třetiny pacientů s HŽT se vyvine posttrombotický syndrom provázený otoky a bolestí3 a u 25 %4 se v důsledku ulcerace výrazně zvyšují náklady na pokračující léčbu5.
  • V USA se každoročně vynakládá až 19,1 miliardy USD na léčbu dlouhodobých komplikací vyskytujících se po VTE6.
products1.jpg

Prevence VTE

Zajistěte pro své pacienty bezpečnou a účinnou prevenci VTE. Nabízíme kompletní sortiment pump a oděvů pro prevenci VTE, které zajistí, že budete moci pro své nejzranitelnější pacienty zajistit bezpečnou a spolehlivou prevenci VTE.

Více o našich výrobcích

Reference:

1. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22; 809–15. Načteno z odkazu: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.

2. Cohen AT, Agnelli A, Anderson FA a kol. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.

3. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE a kol. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010; 38(4): S495–501 

4. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. Leg ulcer etiology – a cross sectional population study. J Vasc Surg. 1991; 14: 557-64 cited in Nicolaides A, Fareed J, Kakkar A et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism – International Consensus Statement. International Angiology. 2013; 32(2): 111–260

5. Ruppert A, Steinle T, Lees M. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011; 14(1): 65–74

6. Mahan CE, Borrego ME, Woershing AL a kol. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291–302.