You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Přínosy stropních zvedáků

Přínos používání stropního zvedáku dokládá celá řada klinických studií a publikací.

  • Alamgir a kol. 2008 dochází k závěru, že investice do stropních zvedáků se vrátí během 2 až 6 let (v závislosti na tom, zda se měří přímé či nepřímé náklady), a to v důsledku podstatného snížení množství muskuloskeletálních zranění po zásahu.
  • Tento závěr podporuje i Chhokar a kol. 2005, když uvádí, že ekonomické přínosy spočívající ve snížení nákladů na odškodnění mohou být generovány v průběhu 3 let.
  • Klienti/pacienti obvykle dávají přednost stropním zvedákům před podlahovými nebo před ruční manipulací, a ošetřovatelský personál obecně považuje práci se stropními zvedáky za nejméně náročný způsob manipulace s klienty/pacienty. (Algamir 2009, Dutta 2012.)
  • Průměrný časový interval pro přemístění z lůžka do křesla a z křesla na lůžko může být v případě podlahových zvedáků podstatně delší (273,6 s) než při použití stropních zvedáků (156,9 s). (Algamir 2009)
  • S používáním stropních zvedáků je spojeno jen malé riziko biomechanického přetěžování páteře, oproti tomu v případě podlahových zvedáků stále existuje podstatné riziko, které může potenciálně způsobovat nadměrnou zátěž bederní páteře ošetřovatele. (Dutta 2012; Marras 2009)
  • Účinek montáže stropních zvedáků na JIP je spojen s nižší mírou únavy, bolestí a frustrace, stejně jako s nižší nemocností ošetřovatelského personálu. (Silverwood 2006)

Máte-li zájem o další informace, stáhněte si shrnující dokument sestavený společností Arjo, případně použijte odkazy směrující do systému PubMed, které naleznete na stránce s odkazy.