You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Technická zpráva ISO o manipulaci s pacienty

V roce 2012 zveřejnila organizace ISO první technickou zprávu specificky zaměřenou na bezpečnou manipulaci s pacienty.

Technická zpráva Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — manual handling of people in the healthcare sector představuje multifunkční přístup k manipulaci s pacienty, který zahrnuje: metody a pokyny hodnocení rizik, organizační aspekty, kritéria výběru a použití vybavení, školení, budovy a prostředí v souvislosti s odhady rizik a s vyhodnocováním zásahů manipulace s pacienty.

Technická zpráva odkazuje na použití nástrojů Galerie mobility a Care Thermometer vyvinutých společností Arjo. Publikace uvádí pádné argumenty ohledně zásahů pro bezpečnou manipulaci s pacienty a představuje dobrý základ pro budoucí příručky a právní předpisy.

Plné znění zprávy ISO/TR 12296:2012 Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector je k dispozici ke koupi na webových stránkách ISO.

Shrnutí technické zprávy ISO/TR 12296:2012 vypracované společností Arjo

Pro podporu technické zprávy vypracovala společnost Arjo její přehledné shrnutí. Shrnutí technické zprávy ISO/TR 12296:2012 vypracované společností Arjo si stáhněte zde.

Stažení – AKTUALIZACE