You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické příručky

První národní zásady bezpečné manipulace s pacienty byly přijaty ve Spojeném království v roce 1992. Od té doby jsme zaznamenali šíření obdobných právních předpisů v USA i v dalších zemích světa.

V roce 2012 byla publikována první technická zpráva ISO. Ruční manipulace s klienty/pacienty může pro zdravotnické pracovníky představovat vážné riziko. V důsledku této skutečnosti vzniká po celém světě řada iniciativ (a jsou přijímány právní předpisy). Tato stránka nabízí seznam odkazů na některé současné oficiální příručky zaměřené na bezpečnou manipulaci s klienty/pacienty.

Celosvětové

Mezinárodní a národní příručky a právní předpisy z oblasti bezpečné manipulace s klienty/pacienty z celého světa

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomics – the manual handling of people in the healthcare sector.
Přehledné shrnutí je k dispozici ke stažení zde
Plné znění zprávy ISO/TR 12296:2012 je možné zakoupit na webových stránkách ISO.

Austrálie

Transferring people safely – a handbook for workplaces, 3. vydání, 2009 (EN).

Residental care service – Victoria (EN)

Kanada

Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements. WorkSafeBC, Britská Kolumbie, Kanada, 2006 (EN).

Nizozemsko

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (Nizozemská praktická příručka, v nizozemštině).

Nový Zéland

The New Zealand patient handling guidelines, The LITEN UP approach (EN).

Švédsko

A lift for healthcare. ADI 581, Swedish Work Environment Authority (EN).

Velká Británie

The manual handling operations regulations 1992, č. 2793 (EN).
All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing - manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. 2. vydání, revidované na žádost národního vedení organizace National Back Exchange, 2002 (EN).

USA

Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute – 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN).

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, Kalifornie, 2007 (EN).