You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické a ekonomické důkazy

Studie prokazují, že použití vhodného vybavení velmi výrazně snižuje muskuloskeletální zatížení a riziko zranění.

Program bezpečné manipulace s pacienty

U pracovníků ve zdravotnictví se vyšší riziko muskuloskeletálního zranění spojuje s vyšší zátěží při práci, častější manipulací s klienty/pacienty, předchozími muskuloskeletálními příznaky a neexistencí zdvihacích zařízení. Nejpřímější metriku pro posuzování rizika bolesti zad představuje denní počet úkonů manipulace s klienty/pacienty. (Thomas 2009; Collins 2011)

Studie muskuloskeletálních zranění spojovaných s prací obnášející přemísťování pacientů v průběhu sedmi let (1997–2003) ukázaly, že vzniku 40 % z nich by bylo možné předejít použitím manipulačních pomůcek při zdvihání nebo přemisťování pacientů. (Pompeii a kol. 2009)

Maximální hmotnostní limit pro ruční zdvihání představuje 15 kg (35 lb).

Watersova studie zkoumala Lifting Equation (NIOSH), nástroj pro ergonomické posuzování, který se používá k určení doporučeného hmotnostního limitu pro úkony obouručního zdvihání břemen. Z revidované metody vyplývá doporučení, aby maximální váhový limit při úkonech manipulace s pacienty činil 15 kg (35 lb). Tento údaj se používá jako základ ve většině příruček zabývajících se manipulací s pacienty. Studie prokazují, že použití vhodného vybavení velmi výrazně snižuje muskuloskeletální zatížení a riziko zranění. Při použití plně zatíženého vybavení pro zdvihání pacientů byly potřebné tlačné a tažné síly obecně přijatelné pro 90 % ženské populace. (Waters 2007; Rice 2009)

Snížení poměru nákladů a přínosů při zavedení programu bezpečné manipulace s pacienty

Celá řada studií ukazuje, že zavedení programu bezpečné manipulace s pacienty, který zahrnuje zařízení pro zdvihání pacientů a příslušná školení, významným způsobem snižuje poměr nákladů a přínosů. (Nelson  2008; Tomas 2009; Black 2011, Lilpscomb 2012)