You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex.jpg

Manipulace s pacienty

Manipulace s pacienty: Co jsme se naučili?

Zpráva ISO/TR 12296:2012 definuje manipulaci s pacienty jako „jakoukoli činnost vyžadující sílu k tlačení, tažení, zdvihání, pokládání, přesunu nebo k pohybu nějakým směrem osoby nebo části těla...“ My se však domníváme, že manipulace s pacienty je mnohem více než jen výčet těchto činností. Dobře víme, že jde o zásadně důležitou část cesty k pohodě.

Manipulace s pacienty není jen otázkou zajištění bezpečnějších podmínek. Jde také o to, jak pomoci lidem, aby se cítili bezpečněji. Manipulace s pacienty není pouze významnou součástí procesu rehabilitace. Lidem, kteří čelí jedinečným výzvám, totiž dokáže dát sílu postavit se jim s odvahou a důstojností. Jedná se i o dosažení maximální efektivity umožňující ošetřovatelům získat potřebný čas na péči a komunikaci s klienty/pacienty.

Domníváme se, že tyto aspekty představují zásadní součásti kvalitní péče o klienty/pacienty. A na základě desítek let zkušeností z první ruky víme, že se tyto naše domněnky zakládají na pravdě.

V dnešní době zajišťujeme manipulaci s pacienty prostřednictvím integrovaných řešení, jež se vyznačují snadným použitím a dostupností. Tyto prostředky pomáhají zajistit bezpečné a efektivní pracovní prostředí pro ošetřovatele, současně ale pomáhají klientům/pacientům cítit se bezpečně, pohodlně a důstojně.

Pracovní úrazy

Poskytování nejlepší možné péče není vždy snadné. Bez správných řešení může znamenat riziko jak pro ošetřovatele, tak pro klienta/pacienta. Zejména ruční přesuny mohou způsobit ošetřovatelům vážná a dlouhodobá zranění.

Další informace