You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Terapeutické koupele

Klinické zkušenosti ukazují, že teplá koupel má mnoho příznivých účinků, mezi něž patří: úleva od bolesti, zlepšení mobility, redukce příznaků kožních onemocnění, zlepšení psychického stavu.

Raná lékařská studie (Radcliffe, 1916) hovoří o úspěšné léčbě více než 170 vojáků, kteří trpěli fyzickými zraněními a psychologickými traumaty z první světové války, pomocí každodenních koupelí v teplé vodě.

Systematické přezkoumání 29 randomizovaných kontrolovaných hodnocení, do nichž bylo zapojeno 1 720 pacientů s revmatologickými a muskuloskeletálními onemocněními, došlo k závěru, že léčba využívající teplou vodu byla spojena se zlepšením v oblasti redukce bolesti a v zlepšení pocitu pohody (Falagas, 2009). Teplotní stimulace zvyšuje roztažnost tkání bohatých na kolagen, které všechny slouží ke zvýšení rozsahu pohybu kloubu (Matz, 2003). Bylo též zjištěno, že hypertermie snižuje viskozitu synoviální kloubní tekutiny (Sukenik, 1997). Údaje ze studií potvrzují, že lázeňská terapie dokáže zlepšovat příznaky fibromyalgie, včetně bolesti, depresí a dalších příznaků (Fraioli 2013).

Léčba využívající teplou vodu je také spojována s pozitivními výsledky u pacientů s dermatologickými onemocněními (Matz, 2003). V případě klientů/pacientů se suchou/podrážděnou kůží se též doporučuje přidávat do teplé vody na koupání látky se zvláčňujícími účinky. Koupání v teplé vodě také kůži pomáhá vstřebávat látky se zvláčňujícími účinky aplikované po koupeli.

Termální stimulace způsobuje rozšíření cév, zlepšuje krevní oběh a snižuje krevní tlak, čímž lze vysvětlit, jak může krátkodobý teplotní stres též ulevit od bolesti. Využití tepla za účelem vyvolání přehřátí může mít též imunosupresivní a protizánětlivý účinek. (Matz 2003).

V roce 2010 prováděl Petrofsky a kol. sérii studií, které ukázaly, že podstatná část zvýšení průtoku krve v kůži v souvislosti s léčbou na bázi ponoření do teplé vody je spojena s účinkem vlhkosti (vody) na kůži, nikoli pouze s teplem.

Hydrosound™ = ultrazvuk Některé vany Arjo jsou vybaveny integrovanou jednotkou Hydrosound, která funguje na nízké frekvenci 30 kHz a má nízkou spotřebu energie (20–100 mW/cm²). Na těchto úrovních jsou hlavní účinky ultrazvuku obvykle mechanické a piezoelektrické a jsou vytvářeny smykovým působením stabilních mikrobublin ve střídavých vlnách vysokého a nízkého tlaku, jež jsou vyvolávány ultrazvukovým vysílačem (Peschen, 1997). Mechanická síla implodujících mikrobublin pomáhá jemně odstraňovat z kůže částice a nečistoty.

Použití ultrazvuku v medicíně pro léčebné účely se považuje za bezpečné a je přijímáno a praktikováno již mnoho let. (Miller, 2012).

Reference a odkazy naleznete v bibliografii u sekce týkající se hygieny.