You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sprchový vozík

Studie, která prošla vzájemným hodnocením, ukázala, že při práci s vozíkem Carevo je ve srovnání s tradičním zdvihacím sprchovým vozíkem ošetřovatel vystaven nižšímu polohovému zatížení.

V rámci laboratorní studie byl vozík Carevo porovnáván s tradičním zdvihacím sprchovým vozíkem. Cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl mezi těmito vozíky, pokud jde o statické zatížení muskuloskeletálního systému ošetřovatele (Knibbe a kol. 2013).

  • 10,2% prodloužení celkové doby, kterou strávil ošetřovatel v neutrální (neboli bezpečné) poloze zad
  • 3% prodloužení celkové doby, kterou strávil ošetřovatel v poloze zad bez ohnutí a kroucení
  • 9,4% prodloužení celkové doby, kterou strávil ošetřovatel v neutrální (neboli bezpečné) poloze krku
  • Pečující personál také strávil výrazně vyšší podíl svého času činností ve střední oblasti vozíku, což znamená více času stráveného v neutrální poloze zad a 13,4% snížení statického zatížení

Ve srovnání s předchozí studií zabývající se polohovým zatížením a efektivitou při koupání a sprchování pacientů (Knibbe a kol. 1996) výsledky ukazují, že oproti omývání pacienta na zdvihacím lůžku se použitím vozíku Carevo prodlužuje čas strávený v bezpečné poloze o 19 %.

Závěry Existuje několik možných vysvětlení, proč je při použití vozíku Carevo pozorováno zlepšení pracovní polohy:

  • Střední křivka vozíku zvyšuje oblast, kde mohou zdravotní sestry pracovat v přijatelné poloze.
  • Rukojeti mohou zlepšit přetáčení pacientů, protože jim umožňují (jsou-li toho schopni) se sami přitáhnout, což následné přetáčení usnadňuje. Stimuluje se tak spolupráce pacienta a snižuje muskuloskeletální zatížení zdravotních sester.
  • Hlavovou část vozíku Carevo je možné nadzvednout. To umožňuje provádět mytí vlasů nebo jiné činnosti v této oblasti v ergonomicky lepší poloze.
  • Změkčená část uprostřed matrace vozíku Carevo (pohodlná zóna) je umístěna tam, kde je pacient nejtěžší. To pomáhá předcházet sklouznutí pacienta z vozíku a usnadňuje přetáčení.

Přečtěte si celý článek – Knibbe a kol., How Smart is the Carevo? Results of a Study on a New Shower Trolley Generation; The Ergonomics Open Journal 2013, 6, 1–5.