You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sprchové židle

Cílem prováděné studie bylo zjistit, co má největší vliv na statické zatížení a na dobu potřebnou k umytí pacienta/klienta.

Pokud jde o statické zatížení, představuje koupání a sprchování pacientů/klientů pro ošetřovatele jeden z nejvíce zatěžujících úkonů.

Značné snížení zátěže při použití výškově nastavitelné sprchové židle

Výsledky studie ukázaly, že ošetřovatelé, kteří k mytí a sprchování pacientů/klientů používali hygienickou židli o pevné výšce, pracují méně než 1/3 času (31 %) ve zdravém postoji, zatímco ti, kteří používají výškově nastavitelnou sprchovou židli, stráví ve zdravém postoji 59 % času.

Pokud jde o pracovní zátěž, je tedy používání výškově nastavitelného zařízení upřednostňováno. Jak je to ale s časem?

Bylo sledováno celkem 67 aktivit mytí. Časově nejnáročnější je „mytí na lůžku“, které zabere 474 sekund.

Největší vliv na to, jak dlouho byla aktivita prováděna, měl ošetřující personál. Druhým nejdůležitějším faktorem bylo použité vybavení. Pacient/klient představoval nejméně důležitý faktor.

Knibbe a kol., Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, listopad 1996.