You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické a ekonomické důkazy

Mezi důležité faktory v oblasti hygienické péče patří statické zatížení a spotřeba času ošetřujícího personálu, stejně jako důstojnost, pohoda a bezpečí klientů/pacientů.

Statické zatížení a ušetření času – důležité faktory v oblasti hygienické péče

Přestože existuje významná korelace mezi těžkými břemeny a procesem zdvihání, literatura naznačuje, že není dobré podceňovat ani statické zatížení. Existují důkazy, že vystavení statickému zatížení je možné redukovat pomocí kombinace vhodného vybavení a vyškolení personálu (Knibbe, 2012). Vyhodnocení programu redukce statického zatížení ukázalo snížení počtu pracovních hodin strávených v poloze statického přetížení z 54 % na 25 % (Brinkhoff, 2003).

Byla realizována studie porovnávající sprchový vozík Carevo s tradičním zvedacím sprchovým vozíkem. Studie prokázala 13,4% snížení statického zatížení při použití vozíku Carevo ve srovnání s tradičními sprchovými vozíky (Knibbe, 2012).

Studie polohového zatížení a efektivity při koupání a sprchování klientů/pacientů ukazuje, že při použití sprchového vozíku dochází k 19% prodloužení doby strávené v bezpečné poloze (oproti mytí klientů/pacientů s využitím zvedacího lůžka) (Knibbe, 1996).

Pády klientů/pacientů v koupelně Další významnou oblastí ve vztahu k bezpečné manipulaci s klienty/pacienty je snížení rizika jejich pádu. Různé studie ukazují, že oblast koupelny a mokré podlahy v koupelně představují významné rizikové faktory, pokud jde o potenciální pády (Vu 2005; Cameron, 2010). Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí navštíví každý rok přibližně 235 000 dospělých osob pohotovost kvůli zraněním způsobeným v koupelně. Více než 30 % těchto zranění vznikne během koupání, sprchování nebo při vystupování z vany či ze sprchy (CDC, 2011).

Další reference naleznete v sekci Bibliografie.