You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygiene for web.jpg

Hygiena

Otázka pohodlí a důstojnosti

Pocit osobní pohody může výrazně negativně ovlivnit skutečnost, že při vstupu do pečovatelského prostředí za účelem krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu, je třeba se v záležitostech osobní hygieny spoléhat na asistenci jiných osob. Ať už jde o sprchování nebo koupání, je pro klienty/pacienty zásadně důležité zachování důstojnosti a pohodlí spolu se zajištěním bezpečnosti a snížení rizika úrazu.

Péče z oblasti hygienických potřeb v různých ošetřovatelských prostředích

Protože se potřeby hygienické péče v různých prostředích podstatně liší – od pacientů s popáleninami, kteří potřebují speciální zacházení, po klienty trpící demencí – máme k dispozici komplexní portfolio řešení, jež optimalizuje realizaci hygienické péče v případě osob, které potřebují asistenci.

Prohlédněte si naše sprchové systémy

Patient in Bath 555 x 555 .jpg

Koupání a wellness

Díky našim koupelovým systémům je koupání dostupné všem klientům/pacientům. Tato komplexní integrovaná řešení zahrnující přepravu, přesun a koupání jsou navržena pro konkrétní úrovně mobility klientů/pacientů a zajišťují ergonomické podmínky pro ošetřující personál.

Zobrazit sortiment výrobků pro koupání

Zvyšování bezpečnosti ošetřujícího personálu

Naše řešení z oblasti hygieny jsou navržena tak, aby se používala intuitivně a jednoduše. Zajistí bezpečné a efektivní provádění základních úkonů denní hygieny, současně ale poskytují pohodlí a důstojnost i klientům/pacientům.

Zobrazit hygienické zvedáky