You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informace pro pacienty

Vítá vás Centrum informací pro pacienty. Cílem těchto webových stránek je poskytnout vám, pacientům, vašim rodinným příslušníkům nebo ošetřovatelům užitečné informační zdroje o dekubitech a vybavení, které se používá k prevenci jejich vzniku a k jejich léčbě.

Uvádíme také příslušné odkazy na další webové stránky, kde můžete najít další informace.

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) http://www.epuap.org

Národní poradní panel pro otázky dekubitů NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) http://www.npuap.org

National Institute of Clinical Excellence – http://www.nice.org.uk

Evropská asociace pro léčbu ran EWMA (European Wound Management Association) http://www.ewma.org

Ministerstvo zdravotnictví Spojeného království http://www.dh.gov.uk

Asociace ošetřovatelů specializovaných na hojení ran (Tissue Viability Nursing Association) http://www.tvs.org.uk

Kampaň „Your Turn“ http://www.your-turn.org.uk