You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informace pro pacienty a ošetřovatele

Vzniku dekubitů je možné ve významné míře předcházet, pokud jsou preventivní postupy zahájeny včas. Je důležité chápat, co je příčinou vzniku proleženin a jak je možné jejich vzniku předcházet.

Co je příčinou vzniku dekubitů?

 • Dekubity vznikají v důsledku tlaku hmotnosti těla na kůži
 • Dalším faktorem je smykání, kdy se různé vrstvy kůže vzájemně pohybují proti sobě
 • Když je na oblast těla vyvíjen tlak, kůže a sval, který se nachází pod ní, nemusí být dostatečně prokrvovány. V důsledku toho lokálně dochází k vyčerpání kyslíku, základních živin a nemožnosti odstraňovat odpadní produkty.

Rané fáze vývoje dekubitů jsou charakterizovány začervenáním nebo odbarvením kůže, někdy přichází také místní bolest a diskomfort. Není-li zahájena vhodná léčba, mohou se tyto problémy vyvinout v otevřené rány, které vedou k poškození svalu a kosti ležících pod kůží.

Za jakých okolností hrozí vznik dekubitů?

Rizikem je nemožnost měnit polohu, protože tato skutečnost znamená, že tělo nemá k dispozici svou první linii obrany.

Další rizikové faktory zahrnují:

 • Nevnímání bolesti nebo diskomfortu v určité části těla nebo v celém těle
 • Velmi těžké onemocnění nebo velký chirurgický zákrok
 • Velmi vysoký nebo velmi nízký věk
 • Vlečení pokožky po povrchu, jaký má například lůžko nebo židle, může vlivem tření vést ke vzniku odřenin
 • Sklouzávání nebo sesouvání se z lůžka/židle
 • Inkontinence a hromadění vlhkosti může způsobit, že kůže změkne a následně se snadno poškodí
 • Nesprávná výživa
 • Nadváha nebo podváha