You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Časté dotazy z oblasti praxe

Seznam častých dotazů byl sestaven proto, aby zde bylo možné nalézt odpovědi na běžné otázky, které mohou vyvstat v souvislosti s klinickou praxí a na trzích, kde existuje málo klinických důkazů.

Je důležité uplatňovat ke klientům/pacientům holistický přístup a využívat klinický úsudek, rozhodovat se na základě odpovědí.

Pokud odpověď na svůj dotaz v této sekci nenacházíte, zašlete nám svůj dotaz na adresu Clinical@Arjo.com. Budeme se snažit poskytnout odpověď a umístit ji na tyto webové stránky, aby mohla být v budoucnu užitečná i pro ostatní.

Uvolnění, snížení a redistribuce tlaku

Ot.: Jaký je rozdíl mezi uvolněním tlaku, snížením tlaku a redistribucí tlaku?
Od.: Uvolněním tlaku se rozumí pravidelné odstraňování tlaku, které umožňuje reperfuzi kapilárního řečiště a předchází vzniku dekubitů. Uvolnění tlaku umožňuje návrat krve do normálních a reperfuzních tkání, které v době, kdy byly pod tlakem, trpěly nedostatečným prokrvením. Obvykle lze tohoto cíle dosáhnout přirozeně změnou polohy. Podpůrné povrchy zajišťující uvolňování tlaku aktivně napomáhají perfuzi tkáně tím, že střídavě nafukují a vyfukují cely v desetiminutovém cyklu, takže tlak působící na jakoukoli část těla v kontaktu s povrchem se pravidelně proměňuje. Snížení tlaku lze dosáhnout snížením kontaktního tlaku v místě, kde se kůže dotýká matrace. Toho docílíme rozšířením plochy povrchu, kterou je pacient podepírán, a konturováním matrace podle tvaru těla. Polohu klienta/pacienta bude třeba i nadále měnit, protože i nižší tlak může blokovat kapilární síť, zejména u rizikovějších osob. Důkazy podpory účinnosti – uvolňování i snižování tlaku – lze nalézt v klinických materiálech: Optimising and measuring clinical outcomes brochure (Lit 444/04) a Principles of alternating pressure brochure (Lit 932/01). Redistribuce tlaku je obecný výraz zahrnující oba výše popsané postupy řízení tlaku. Přestože vlastní pojmy vypadají vzájemně zaměnitelně, v některých zemích může jejich použití mít významné implikace. Například v USA mohou být tyto pojmy navázány na různé kódy úhrad.