You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Časté dotazy z oblasti klinické praxe

Časté dotazy z oblasti klinické praxe

Seznam častých dotazů byl sestaven proto, aby zde bylo možné nalézt odpovědi na běžné otázky, které mohou vyvstat v souvislosti s klinickou praxí a na trzích, kde existuje málo klinických důkazů.

Je důležité uplatňovat ke klientům/pacientům holistický přístup a využívat klinický úsudek, rozhodovat se na základě odpovědí.

Pokud odpověď na svůj dotaz v této sekci nenacházíte, zašlete nám svůj dotaz na adresu Clinical@Arjo.com. Budeme se snažit poskytnout odpověď a umístit ji na tyto webové stránky, aby mohla být v budoucnu užitečná i pro ostatní.

Ot.: Pokud má pacient dekubit a musí na něm po nějakou dobu sedět či ležet, je lepší pod ránou nechat cely střídat, nebo úplně uvolnit tlak na ránu?


Od.: Existuje řada alternativních názorů na řešení otázky hojení ran, nelze však zcela jednoznačně určit jediné, protože záleží na umístění a původu rány, vlastním stavu pacienta i okolí rány.

Ot.: Je možné na AKTIVNÍCH terapeutických matracích (s alternujícím tlakem) používat napínací prostěradla?


Od.: Používejte napínací prostěradlo, které má co nejmenší dopady na fungování matrace.
Předpokládáme, že máte zájem používat napínací prostěradla, a proto nabízíme následující radu:

  1. Zajistěte, aby mělo napínací prostěradlo správnou velikost na vzduchem plněnou matraci s hlubokými celami, aby nebyl přínos redistribuce tlaku spojený s vyfukováním cel potlačen napnutím nebo shrnováním prostěradla.
  2. Minimální narušení vyfukování cel aktivních/střídavých terapeutických povrchů lze zajistit použitím prostěradla, které je pružné ve všech směrech. Podobně důležité je to i při použití reaktivních povrchů či povrchů s konstantním nízkým tlakem, které snižují tlak působící na tělo s využitím procesu ponoření a zabalení. U reaktivních systémů nejspíš není účinek tak výrazný, ale je třeba ještě provést další výzkumy.
  3. Dále je třeba zajistit, aby prostěradlo nebránilo pozorování a přístupu k ovládacím prvkům, jako jsou například „Wound Valves“.
  4. Ujistěte se, že prostěradlo nebrání přístupu, viditelnosti ani ovládání prvků pro kardiopulmonální resuscitaci.
  5. Pokud používáte napínací prostěradlo poprvé, přičemž pacient byl předtím umístěn na volně položeném nenapínacím prostěradle, nelze předpokládat, že intervaly změny polohy a posuzování stavu kůže zůstanou beze změny.