You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Oblast znalostí

Ve společnosti Arjo se snažíme našim zákazníkům poskytovat informace ze všech oblastí, na něž se zaměřujeme. Ať už se jedná o problematiku dekubitů, prevenci VTE, časnou mobilizaci nebo manipulaci s pacientem, v tomto oddíle naleznete informace o klinické podpoře, technikách i pokyny, které pomáhají zvyšovat kvalitu péče ve zdravotnickém prostředí.