Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Global webinars / Exploring the Damage Cascade and the Inflammatory Response: The Impact on PI Development
Banner
❮ Zpět na webináře

Exploring the Damage Cascade and the Inflammatory Response: The Impact on PI Development


Pressure ulcer or pressure injury affects thousands of lives and is a major concern for healthcare providers. 

Arjo is welcoming you to join Amit Gefen, a professor of Biomedical Engineering as we discuss the evolving perspectives on pressure injury development and how early non visible tissue damage can be identified with biophysical markers - Sub Epidermal Moisture (SEM).

The webinar will explore the scientific basis of biocapacitance and SEM measurements and the need for early intervention in Pressure Injury Prevention.
 

dubna 06 · 2023
Europe
1:00 odp. UTC+2 · 06.04

Přednášející

Professor Amit Gefen

Professor of Biomedical Engineering at Tel Aviv UniversityThe Herbert J. Berman Chairin Vascular Bioengineering

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).