You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ema

Tento klient/pacient není schopen provádět samostatně denní aktivity, ani se na jejich provádění aktivně podílet.

arjo-insights-mobility-gallery-ema

Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba eliminovat použitím zařízení. Tento klient/pacient není schopen se aktivně na pohybu podílet.

V případě Emy již není považována za důležitou stimulace k přispívání k pohybu a její aktivizaci. V některých případech, například u klientů/pacientů v terminálním stádiu rakoviny či Alzheimerovy choroby, může být nutné se takovému aktivnímu podílení vyhýbat nebo může být nežádoucí. Do této skupiny však může patřit například i klient/pacient, který se rozhodne šetřit energii pro své návštěvy a během procesu péče raději zůstane pasivní.

Podpora či stimulace mobility a aktivace klienta/pacienta již nepatří mezi cíle plánu péče. Za prioritu je třeba považovat poskytování optimální péče a/nebo předcházení problémům způsobovaných imobilitou, například pomocí řádné péče o kůži. Ema se přepravuje s využitím zařízení, například vakového zvedáku.

Cílem je vyhnout se komplikacím způsobovaným dlouhodobým upoutáním na lůžko a zajištění maximální možné míry pohodlí.

Vlastnosti:

  • Může být zcela připoutána na lůžko, sedět dokáže jen ve speciálním křesle
  • Vždy závislá na ošetřovateli
  • Vysoké riziko dynamického a statického přetížení personálu, pokud se nepoužívají vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční pohyblivosti není hlavním cílem