You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ema

Tato klientka/pacientka není schopna provádět samostatně denní aktivity, ani se na jejich provádění aktivně podílet.


Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím různých pomůcek a zařízení. Klientka/pacientka není schopna se na pohybu aktivně podílet.

V případě Emy již není považována za důležitou stimulace, která by přispěla k pohybu a aktivizaci, případně k jejímu udržení. V některých případech, například u klientů/pacientů v terminálním stádiu rakoviny či Alzheimerovy choroby, může být nutné se takovému aktivnímu podílení vyhýbat nebo může být nežádoucí. Do této skupiny však může patřit například i klient/pacient, který se rozhodne šetřit energii pro své návštěvy a během procesu péče raději zůstane pasivní.

Podpora či stimulace mobility a aktivizace klienta/pacienta již nepatří mezi primární cíle jeho plánu péče. Za prioritu je považováno poskytování optimální péče a/nebo předcházení problémům způsobeným imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži. Ema je přepravována s využitím takových pomůcek, jako je vakový zvedák, a na lůžku je polohována pomocí kluzných pomůcek.

Cílem je vyhnout se komplikacím způsobovaným dlouhodobým upoutáním na lůžko a zajištění maximální možné míry pohodlí.

Vlastnosti:

  • Na lůžko může být upoutána trvale a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.
  • Je plně závislá na ošetřujícím personálu.
  • Bez použití vhodných pomůcek hrozí velké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Stimulace funkční mobility není hlavním cílem.