Dana

Tato klientka/pacientka není schopna provádět samostatně denní aktivity, ani se na jejich provádění podstatným či spolehlivým způsobem aktivně podílet.

Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím různých pomůcek a zařízení. Klientka/pacientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu.

Je však důležité, aby tito klienti/pacienti byli aktivizováni kdykoli a kdekoli je to jen možné. Pomoc poskytovaná Daně může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku. Zásadní je rovněž prevence vzniku druhotných obtíží spojených s imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži.

Je důležité zpomalit zhoršování její mobility i celkové pohody.

Vlastnosti:

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.
  • Ve většině situací je závislá na ošetřujícím personálu.
  • Bez použití vhodných pomůcek hrozí velké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Stimulace funkční mobility je velmi důležitá.