You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dana

Tento klient/pacient není schopen provádět samostatně denní aktivity, ani jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem se na jejich provádění aktivně podílet.

arjo-insights-mobility-gallery-dana

Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba eliminovat použitím zařízení. Tento klient/pacient není schopen se podstatným způsobem na pohybu podílet.

Kdekoli a kdykoli je to však možné, je důležité, aby byli tito klienti/pacienti aktivováni. Pomoc poskytovaná Daně může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku. Dále je třeba dbát na prevenci problémů souvisejících s imobilitou, například zajistit řádnou péči o kůži.

Je důležité zhoršování její mobility zpomalovat.

Vlastnosti:

  • Nemůže stát a nedokáže nést váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.
  • Ve většině situací závisí na ošetřovateli
  • Vysoké riziko dynamického a statického přetížení personálu, pokud se nepoužívají vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční pohyblivosti je velmi důležitá