You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dana

Tato klientka/pacientka není schopna provádět samostatně denní aktivity, ani se na jejich provádění podstatným či spolehlivým způsobem aktivně podílet.

Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím různých pomůcek a zařízení. Klientka/pacientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu.

Je však důležité, aby tito klienti/pacienti byli aktivizováni kdykoli a kdekoli je to jen možné. Pomoc poskytovaná Daně může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku. Zásadní je rovněž prevence vzniku druhotných obtíží spojených s imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži.

Je důležité zpomalit zhoršování její mobility i celkové pohody.

Vlastnosti:

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu. Může sedět, má-li dostatečnou oporu.
  • Ve většině situací je závislá na ošetřujícím personálu.
  • Bez použití vhodných pomůcek hrozí velké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Stimulace funkční mobility je velmi důležitá.