You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Cyril

Cyril není schopen provádět denní aktivity bez pomoci, ale je schopen se na jejich výkonu podílet nebo dokáže část aktivity provést samostatně.

arjo-insights-mobility-gallery-cyrilCyril není schopen provádět denní aktivity bez pomoci, ale je schopen se na jejich výkonu podílet nebo dokáže část aktivity provést samostatně.

Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Výsledné zatížení ošetřujícího personálu by překročilo bezpečné limity pro ruční manipulaci nebo statické zatížení. V těchto případech je třeba používat zařízení, jež napomáhají zabránit tomu, aby byl ošetřovatel vystaven nebezpečné úrovni zatížení.

Tito klienti/pacienti jsou však schopni se na svému pohybu aktivně podílet a je důležité, aby si tuto schopnost v maximální možné míře zachovávali nebo zlepšovali. Pomoc, která je poskytována Cyrilovi, může zahrnovat přesun s využitím stavěcí a zvedací pomůcky. Je důležité stimulovat zbývající Cyrilovu kapacitu a zhoršování mobility u něj zpomalovat.

Vlastnosti:

  • Je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu.  Často sedí na vozíku a vykazuje určitou stabilitu trupu
  • V mnoha situacích je závislý na ošetřujícím personálu
  • Riziko dynamického a statického přetížení personálu, pokud se nepoužívají vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční pohyblivosti je velmi důležitá