You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Barbara

Tento klient/pacient je částečně schopen provádět denní aktivity samostatně a pomoc, kterou potřebuje, obecně nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.

Tato pomoc může spočívat ve verbální podpoře, zpětné vazbě nebo indikaci, ale může být nutná i lehčí fyzická pomoc. Tuto pomoc lze poskytnout kombinací méně náročných pomůcek (chodicí pomůcky, podpírání nebo úchyty a rukojeti), případně adaptací prostředí pro klienty/pacienty. Zbývající Barbařinu kapacitu je vhodné stimulovat.Galerie mobility – Barbara

Vlastnosti: 

  • Do jisté míry soběstačná, používá chodítko nebo podobnou pomůcku
  • V některých situacích je závislá na ošetřujícím personálu
  • Obvykle bez rizika dynamického přetížení personálu. Pokud se nepoužívají vhodné pomůcky, může vyvstat riziko statického přetížení
  • Stimulace funkční pohyblivosti je velmi důležitá