Barbara

Tato klientka/pacientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a pomoc, kterou potřebuje, obecně nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.

Pomoc může spočívat ve verbální podpoře, zpětné vazbě nebo pokynech, ale může být nutná i lehčí fyzická asistence. Tu lze poskytnout kombinací méně náročných pomůcek (chodicí pomůcky, podpěry nebo úchyty a rukojeti), případně adaptací prostředí pro klienty/pacienty. Zbývající Barbařiny schopnosti je vhodné stimulovat.

Vlastnosti: 

  • Soběstačná je do určité míry a používá chodítko nebo podobnou pomůcku.
  • V některých situacích je závislá na ošetřujícím personálu.
  • Obvykle bez rizika dynamického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Riziko statického přetížení může například hrozit při pomoci s úkony každodenní hygieny.
  • Stimulace funkční mobility je velmi důležitá.