You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Barbara

Tato klientka/pacientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a pomoc, kterou potřebuje, obecně nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.

Pomoc může spočívat ve verbální podpoře, zpětné vazbě nebo pokynech, ale může být nutná i lehčí fyzická asistence. Tu lze poskytnout kombinací méně náročných pomůcek (chodicí pomůcky, podpěry nebo úchyty a rukojeti), případně adaptací prostředí pro klienty/pacienty. Zbývající Barbařiny schopnosti je vhodné stimulovat.

Vlastnosti: 

  • Soběstačná je do určité míry a používá chodítko nebo podobnou pomůcku.
  • V některých situacích je závislá na ošetřujícím personálu.
  • Obvykle bez rizika dynamického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Riziko statického přetížení může například hrozit při pomoci s úkony každodenní hygieny.
  • Stimulace funkční mobility je velmi důležitá.