You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Tento klient/pacient je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby.

arjo-insights-mobility-gallery-albert

Klient/pacient může potřebovat speciální pomůcky nebo přístroje. Obecně neexistuje riziko fyzického přetěžování ošetřujícího personálu. Alberta je třeba pečlivě sledovat.

Vlastnosti:

  • Chodí, ale může používat hůl k opírání
  • Soběstačný, může se sám mýt a oblékat
  • Obvykle bez rizika dynamického nebo statického přetížení personálu
  • Stimulace funkční pohyblivosti je velmi důležitá