You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Tento klient/pacient je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby. Může vyžadovat speciální pomůcky nebo přístroje pro udržení své soběstačnosti. Obecně neexistuje riziko fyzického přetěžování ošetřujícího personálu.

Vlastnosti:

  • Sice chodí, ale může používat hůl jako oporu.
  • Je soběstačný, může se sám mýt a oblékat.
  • Obvykle bez rizika dynamického nebo statického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Stimulace funkční mobility je velmi důležitá pro zachování nezávislosti.