Dlouhodobá péče

Domníváme se, že u ošetřovaných osob, ať už se jedná o seniory nebo osoby vysoce závislé na asistenci ostatních, by zkušenost s dlouhodobou péčí měla vést k jejich celkově dobré kondici a důstojnosti.

Pomáháme dosažení lepších životních podmínek pro ošetřovatele i klienty

Snažíme se vyvíjet a realizovat řešení, která vám umožňují poskytovat bezpečnou a důstojnou péči pro vaše klienty se sníženou pohyblivostí a poklesem kognitivních schopností

Wellness a relaxace v rámci péče o osoby trpící demencí

Osoby trpící demencí nebo obdobným poklesem kognitivních schopností se mohou chovat různě. Mohou být neklidné, úzkostlivé, netečné nebo dokonce agresivní. Je důležité pamatovat na to, že jejich chování je individuální a že je možné je ovlivnit.

Další informace