You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dlouhodobá péče

Domníváme se, že u ošetřovaných osob, ať už se jedná o seniory nebo osoby vysoce závislé na asistenci ostatních, by zkušenost s dlouhodobou péčí měla vést k jejich celkově dobré kondici a důstojnosti.

Pomáháme dosažení lepších životních podmínek pro ošetřovatele i klienty

Snažíme se vyvíjet a realizovat řešení, která vám umožňují poskytovat bezpečnou a důstojnou péči pro vaše klienty se sníženou pohyblivostí a poklesem kognitivních schopností

Wellness a relaxace v rámci péče o osoby trpící demencí

Osoby trpící demencí nebo obdobným poklesem kognitivních schopností se mohou chovat různě. Mohou být neklidné, úzkostlivé, netečné nebo dokonce agresivní. Je důležité pamatovat na to, že jejich chování je individuální a že je možné je ovlivnit.

Další informace