arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Positive Eight™

Osm pozitiv

Akutní péče – Osm pozitiv: Dostatečný prostor, správné pomůcky a správné pracovní postupy

  1. Časná mobilizace pacientů jako nezbytná součást procesu uzdravení
  2. Zlepšení základních tělesných funkcí, například srdce, plic, krevního oběhu, pokožky a muskuloskeletální soustavy
  3. Nižší množství komplikací způsobovaných imobilitou, jako jsou dekubity, trombóza, neuromuskulární dysfunkce, zhoršená funkce plic, infekce močových cest nebo rizika pádů
  4. Vyšší míra uzdravení pacientů a kvalita života. Zkrácení doby pobytu v nemocnici
  5. Mobilnější a méně závislý pacient má nižší potřebu asistence
  6. Nižší míra zátěže spočívající na personálu, která vede k menšímu množství souvisejících zranění a vyšší produktivitě práce
  7. Lepší fyzický a psychický zdravotní stav na straně personálu zlepšuje míru udržení pracovníků, což vede ke snížení pracovní neschopnosti a nižší fluktuaci
  8. Vyšší kvalita výsledků péče a lepší finanční výsledky pro nemocnici