You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Akutní péče

V náročném a stále se vyvíjejícím ošetřovatelském prostředí se mohou individuální klinické potřeby velmi výrazně lišit. Snažíme se pomoci zdravotnickým profesionálům tyto požadavky naplňovat s využitím řešení optimalizujících péči, pohodlí a důstojnost všech klientů/pacientů.

Pomáháme vytvářet bezpečnější a efektivnější prostředí pro akutní péči

Nabízíme kompletní spektrum řešení – od manipulace s klienty/pacienty a mobilizaci přes hygienu až po prevenci vzniku dekubitů – to vše s cílem čelit novým a neustále se vyvíjejícím výzvám spojeným s prostředím akutní péče.

Zobrazit řešení

Pomáháme naplnit vaše klinické cíle

Naše programy, metodiky a řešení vyvíjíme s cílem zlepšovat proces uzdravení vašich pacientů. Navrhujeme je tak, aby vám pomáhaly poskytovat péči nejvyšší kvality a aby vám zajistily nejvhodnější nástroje k naplnění vašich klinických cílů.

Zobrazit programy

Filozofie Positive Eight™

Filozofie Positive Eight™ klade důraz na potenciální pozitivní efekt investic do lepší manipulace s klienty/pacienty, z níž může těžit jak ošetřující personál, tak i klient/pacient.

Další informace