Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Volná místa / Rana's story
Rana3.jpg

“The positive and inclusive atmosphere brings out the best in all of us”

Když si Rana Moussa uvědomila, že systém matrace Arjo znatelně zlepšil kvalitu života její sestry upoutané na lůžko, našla svého nového zaměstnavatele. Dnes pracuje v Group Accounting a podílí se na tom, aby oddělení umožňovalo bezproblémový provoz po celém světě.

 

Jako účetní skupiny má Rana pocit, že je její práce důležitá a že je i zajímavá. „Všichni známe někoho, kdo je nemocný nebo starý, proto je snadné se ztotožnit s hodnotami, které naše řešení mohou nabídnout. Moje sestra byla upoutána na lůžko mnoho let, proto jsem si to zažila na vlastní kůži. Díky systému matrace Arjo uvolňujícímu tlak netrpěla bolestivými dekubity. „Jsem hrdá na to, že jsem součástí společnosti Arjo a cítím, že se mohu bez obav zaručit za to, co děláme.“

Pro Ranu je velmi stimulující, že může pracovat v globální společnosti, a cení si možnosti komunikace s kolegy a kolegyněmi z celého světa. Popisuje otevřenou a pozitivní atmosféru, v níž se může vždy v případě potřeby spolehnout na podporu ze strany svých spolupracovníků.

„Díky tomuto mezinárodnímu rozhledu je Arjo velmi inkluzivní společností. V celé organizaci je patrné, že jí skutečně záleží na lidech. Neplatí zde žádné úzkoprsé normy, jimž se musíte přizpůsobit. Naopak je považováno za silnou stránku, že nejsme všichni stejní. Cítím, že sem patřím a že jsem tu doma.“

„Společnost Arjo podporuje aktivní zapojování a posilování lidí, proto jsem si jistá, že svou práci dělám, jak nejlépe dovedu. Cítím důvěru a podporu, což značně prospívá atmosféře na pracovišti a tím i mně a mému týmu.“

Ze všeho nejvíce si Rana cení svobody přijmout osobní odpovědnost.

Pro všechny zaměstnance Arjo je podpora pohyblivosti o vytváření optimálních podmínek pro vyšší mobilitu v prostředí poskytování zdravotní péče, jež přispívají ke zlepšování klinických i finančních výsledků. Je také o posilování každého z nás, abychom mohli společně sdílet dobrou energii a postupovat vpřed.

GustavCareerNew.png

„Do práce jdu každý den s přesvědčením, že skutečně měníme věci k lepšímu“

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).