You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Slide Tube

Tubulární podložky MaxiSlide Tubes pomáhají ošetřujícímu personálu při provádění každodenních přesunů a polohování s menším stresem a fyzickou námahou spojenými s ruční manipulací.1

Prevence poranění ošetřujícího personálu snižováním fyzické námahy
Některé úkony spojené s ruční manipulací s pacienty/klienty vyvolávají riziko poranění ošetřujícího personálu, obzvláště v oblasti ramen a beder. Tubulární podložky MaxiSlide Tubes se vyznačují velmi nízkým třením, čímž usnadňují ošetřujícímu personálu přesuny a polohování pacientů/klientů na lůžku.4
• Účinnější prevence vzniku dekubitů
Prevalence a incidence dekubitů jsou v mnoha zdravotnických zařízeních velmi vysoké a kromě znatelného ekonomického dopadu na samotná zařízení ovlivňují i kvalitu života pacientů/klientů, morbiditu a mortalitu. Tomuto druhu poranění lze předcházet mobilizací.1–3
• Pohodlí, bezpečnost a důstojnost pacienta/klienta
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou vyrobeny z měkkého materiálu. Použití kluzných podložek k polohování na lůžku přináší výhody nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska pohodlí, ochrany a důstojnosti pacientů/klientů.4


1. Dealey C, et al. J Wound Care. 2012; 21(6):261–266.
2. Brem H, et al. Am J Surg. 2010; 200:473–477.
3. Spear M. Plastic Surgical Nursing. 2013; 33(3):147–149.
4. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Ročník 24, číslo 6, duben 2015.
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou k dispozici v pěti velikostech pokrývajících kompletní rozsah úkonů spojených s polohováním na lůžku.

MaxiTube Radiology
PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY
MaxiTube Radiology je malá tubulární podložka určená k použití na úzkém povrchu, jako např. při přesunech na plochy diagnostických přístrojů (např. RTG snímkování).
MaxiRoll
EXTRA DLOUHÁ A ŠIROKÁ
MaxiRoll je tubulární podložka určená pro boční přesuny, a je proto delší a širší než podložka MaxiTransfer.
MaxiMini
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA POLOVIČNÍ DÉLKY
MaxiMini je tubulární podložka v délce odpovídající poloviční délce lůžka, která je určena pro pacienty/klienty schopné se částečně zapojit do polohování na lůžku.
MaxiTube
MALÁ TUBULÁRNÍ PODLOŽKA NA OCHRANU PAT
MaxiTube je malá tubulární podložka určená k použití s podložkami MaxiSlide v délce odpovídající standardní délce lůžka a slouží k ochraně pat pacienta/klienta před smykem a třením při polohování a bočních přesunech na lůžku.
MaxiTransfer
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA PLNÉ DÉLKY
MaxiTransfer je tubulární podložka v délce odpovídající plné délce lůžka, která je určena k bočním přesunům.

MaxiSlide Instructions for use

Kategorie: Instructions for use

Název souboru: NSX01000-INT3_9.pdf

Typ: PDF

Velikost: 1,99 Mb

[ML(CS, DA, JA, NO, PL, PT, SV, TR) for CZ, DK, JP, NO, PL, PT, SE, TR]


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.