You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Slide Tube

Tubulární podložky MaxiSlide Tubes pomáhají ošetřujícímu personálu při provádění každodenních přesunů a polohování s menším stresem a fyzickou námahou spojenými s ruční manipulací.1

Prevence poranění ošetřujícího personálu snižováním fyzické námahy
Některé úkony spojené s ruční manipulací s pacienty/klienty vyvolávají riziko poranění ošetřujícího personálu, obzvláště v oblasti ramen a beder. Tubulární podložky MaxiSlide Tubes se vyznačují velmi nízkým třením, čímž usnadňují ošetřujícímu personálu přesuny a polohování pacientů/klientů na lůžku.4
• Účinnější prevence vzniku dekubitů
Prevalence a incidence dekubitů jsou v mnoha zdravotnických zařízeních velmi vysoké a kromě znatelného ekonomického dopadu na samotná zařízení ovlivňují i kvalitu života pacientů/klientů, morbiditu a mortalitu. Tomuto druhu poranění lze předcházet mobilizací.1–3
• Pohodlí, bezpečnost a důstojnost pacienta/klienta
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou vyrobeny z měkkého materiálu. Použití kluzných podložek k polohování na lůžku přináší výhody nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska pohodlí, ochrany a důstojnosti pacientů/klientů.4


1. Dealey C, et al. J Wound Care. 2012; 21(6):261–266.
2. Brem H, et al. Am J Surg. 2010; 200:473–477.
3. Spear M. Plastic Surgical Nursing. 2013; 33(3):147–149.
4. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Ročník 24, číslo 6, duben 2015.
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou k dispozici v pěti velikostech pokrývajících kompletní rozsah úkonů spojených s polohováním na lůžku.

MaxiTube Radiology
PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY
MaxiTube Radiology je malá tubulární podložka určená k použití na úzkém povrchu, jako např. při přesunech na plochy diagnostických přístrojů (např. RTG snímkování).
MaxiRoll
EXTRA DLOUHÁ A ŠIROKÁ
MaxiRoll je tubulární podložka určená pro boční přesuny, a je proto delší a širší než podložka MaxiTransfer.
MaxiMini
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA POLOVIČNÍ DÉLKY
MaxiMini je tubulární podložka v délce odpovídající poloviční délce lůžka, která je určena pro pacienty/klienty schopné se částečně zapojit do polohování na lůžku.
MaxiTube
MALÁ TUBULÁRNÍ PODLOŽKA NA OCHRANU PAT
MaxiTube je malá tubulární podložka určená k použití s podložkami MaxiSlide v délce odpovídající standardní délce lůžka a slouží k ochraně pat pacienta/klienta před smykem a třením při polohování a bočních přesunech na lůžku.
MaxiTransfer
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA PLNÉ DÉLKY
MaxiTransfer je tubulární podložka v délce odpovídající plné délce lůžka, která je určena k bočním přesunům.
Weight and dimensions
Product A MaxiTube
Length mm 585 mm
Length in 23 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product B MaxiTransfer
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product C MaxiRoll
Length mm 2100 mm
Length in 82 11/16 in
Width mm 900 mm
Width in 35 3/8 in
Product D MaxiMini
Length mm 1100 mm
Length in 43 5/16 in
Width mm 1100 mm
Width in 43 5/16 in
Product E MaxiTube Radiology
Length mm 670 mm
Length in 26 in
Width mm 580 mm
Width in 23 in

{{document.Title}}

Kategorie: {{document.Category}}

Název souboru: {{document.FileName}}

Typ: {{document.Type}}

Velikost: {{document.Size}}

{{language.LanguageString}}


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.