Maxi Slide Tube

Tubulární podložky MaxiSlide Tubes pomáhají ošetřujícímu personálu při provádění každodenních přesunů a polohování s menším stresem a fyzickou námahou spojenými s ruční manipulací.1

Prevence poranění ošetřujícího personálu snižováním fyzické námahy
Některé úkony spojené s ruční manipulací s pacienty/klienty vyvolávají riziko poranění ošetřujícího personálu, obzvláště v oblasti ramen a beder. Tubulární podložky MaxiSlide Tubes se vyznačují velmi nízkým třením, čímž usnadňují ošetřujícímu personálu přesuny a polohování pacientů/klientů na lůžku.4
• Účinnější prevence vzniku dekubitů
Prevalence a incidence dekubitů jsou v mnoha zdravotnických zařízeních velmi vysoké a kromě znatelného ekonomického dopadu na samotná zařízení ovlivňují i kvalitu života pacientů/klientů, morbiditu a mortalitu. Tomuto druhu poranění lze předcházet mobilizací.1–3
• Pohodlí, bezpečnost a důstojnost pacienta/klienta
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou vyrobeny z měkkého materiálu. Použití kluzných podložek k polohování na lůžku přináší výhody nejen z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska pohodlí, ochrany a důstojnosti pacientů/klientů.4


1. Dealey C, et al. J Wound Care. 2012; 21(6):261–266.
2. Brem H, et al. Am J Surg. 2010; 200:473–477.
3. Spear M. Plastic Surgical Nursing. 2013; 33(3):147–149.
4. Fray M. Hignett S, Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Ročník 24, číslo 6, duben 2015.
Tubulární podložky MaxiSlide Tubes jsou k dispozici v pěti velikostech pokrývajících kompletní rozsah úkonů spojených s polohováním na lůžku.

MaxiTube Radiology
PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY
MaxiTube Radiology je malá tubulární podložka určená k použití na úzkém povrchu, jako např. při přesunech na plochy diagnostických přístrojů (např. RTG snímkování).
MaxiRoll
EXTRA DLOUHÁ A ŠIROKÁ
MaxiRoll je tubulární podložka určená pro boční přesuny, a je proto delší a širší než podložka MaxiTransfer.
MaxiMini
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA POLOVIČNÍ DÉLKY
MaxiMini je tubulární podložka v délce odpovídající poloviční délce lůžka, která je určena pro pacienty/klienty schopné se částečně zapojit do polohování na lůžku.
MaxiTube
MALÁ TUBULÁRNÍ PODLOŽKA NA OCHRANU PAT
MaxiTube je malá tubulární podložka určená k použití s podložkami MaxiSlide v délce odpovídající standardní délce lůžka a slouží k ochraně pat pacienta/klienta před smykem a třením při polohování a bočních přesunech na lůžku.
MaxiTransfer
TUBULÁRNÍ PODLOŽKA PLNÉ DÉLKY
MaxiTransfer je tubulární podložka v délce odpovídající plné délce lůžka, která je určena k bočním přesunům.
Weight and dimensions
Product A MaxiTube
Length mm 585 mm
Length in 23 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product B MaxiTransfer
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 680 mm
Width in 26 13/16 in
Product C MaxiRoll
Length mm 2100 mm
Length in 82 11/16 in
Width mm 900 mm
Width in 35 3/8 in
Product D MaxiMini
Length mm 1100 mm
Length in 43 5/16 in
Width mm 1100 mm
Width in 43 5/16 in
Product E MaxiTube Radiology
Length mm 670 mm
Length in 26 in
Width mm 580 mm
Width in 23 in

MaxiSlide Instructions for use

Kategorie: Instructions for use

Název souboru: NSX01000-INT3_9.pdf

Typ: PDF

Velikost: 1,99 Mb

[ML(CS, DA, JA, NO, PL, PT, SV, TR) for CZ, DK, JP, NO, PL, PT, SE, TR]


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.