Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Request to download the Science of SEM Clinical Evidence Brochure
Arjo.Provizio SEM Scanner (29)

The Science of Sub-Epidermal Moisture

 

Download The Science of Sub-Epidermal Moisture Clinical Evidence Summary

 

Discover the role of Sub-Epidermal Moisture (SEM) in Pressure Injury development, and how SEM scanning technology enables you to perform early and objective assessment of PI risk 5 days*1 earlier than visual skin assessment, regardless of skin tone2, securing a window of opportunity for you to deploy a targeted intervention strategy that helps to reduce the incidence of Hospital Acquired Pressure Injuries (HAPIs).

Please fill in your contact details to download the Clinical Evidence Brochure.

 

*Median

References

  1. Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using a subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11.
  2. Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277-284.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).